Feel free to contact us!

Metalic Vietnam Co. LTD
143/2 Nguyen Huu Canh Street
Vung Tau city – Vietnam

E: sales@metalic.com.vn
P: +84 933 520 630
W: www.metalic.com.vn

Or send us your inquiries as below!